Asfaltiranje lokalne ceste, stare Jozefine za Tounjski Potok

0
462

Završeno nasipavanje i asfaltiranje lokale ceste od Zdenca do Tounjskog Potoka u dužini 500 metara i iskopavanje odvodnog kanala. Vrijednost radova iznosio je 225.000,00 kn koji su u potpunosti financirale Županijske ceste Karlovac. Preostali dio namjerava se asfaltirati iduće godine.